Senior R&D

Senior R&D

Aisling Consulting Sdn Bhd
3-6 years
Not Specified

Job Description


About the job Senior R&D
REQUIREMENTS-
 • Candidate must possess at least a Bachelor's Degree, Post Graduate Diploma, Professional Degree, Science & Technology, BioTechnology, Food Technology/Nutrition/Dietetics or equivalent.
 • Required skill(s): multi-tasking, formulation product, Communication Skill.
 • Required language(s): Bahasa Malaysia, English
 • At least 3 year(s) of working experience in the related field is required for this position.
 • Applicants must be willing to work in Rawang.
 • Preferably Senior Executives specializing in Food Technology/Nutritionist or equivalent.
 • Full-Time position(s) available.

RESPONSIBILITIES-
 • Menyediakan laporan mingguan dan itinerary sebelum atau pada 22 haribulan pada setiap bulan.
 • Memastikan penyelidikan setiap projek mempunyai gantt chart.
 • Mematuhi dan menjalankan tugasan berdasarkan gantt chart.
 • Maklumat data setiap projek yang dipegang untuk mesyuarat.
 • Menyediakan kertas kerja setiap projek yang dijalankan.
 • Menyediakan maklumat ‘detail penyelidikan.
 • Mendapatkan formulasi dan resepi.
 • Menjalankan ‘pilot scale dan ‘test run.
 • Menjalankan aktiviti ujian rasa dalaman dan luaran.
 • Mengadakan mesyuarat dan menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan projek yang dipegang ( Fokus kepada produk Kilang F : Major (Snek), Minor (Kekacang)
 • Monitor produk pengeluaran (untuk projek) selama 3 bulan daripada tarikh produk dilancarkan.
 • Mengadakan lawatan, perjumpaan atau perbincangan dengan agensi kerajaan dan swasta.
 • Membantu pengurusan atasan. Membuat pemantauan ke atas pembekal dan pengilang bagi memastikan penetapan arahan dipatuhi.
 • Memastikan produk Adabi mematuhi semua prasyarat yang ditetapkan oleh polisi kerajaan Malaysia.
 • Memastikan pengeluaran yang dijalankan adalah mengikut prosedur pengeluaran yang ditetapkan.
 • Memastikan kawalan mutu bermula dari bahan mentah hingga ke produk akhir direkodkan dan dikawal bagi menjamin mutu produk yang dihasilkan.
 • Membuat, mengadakan mesyuarat teknikal dan jabatan untuk meneliti kemampuan dan kemajuan projek yang dijalankan.
 • Memastikan semua rekod pengeluaran disimpan bagi keperluan akan datang.
 • Bersedia untuk menerima apa - apa arahan dan tanggungjawab baru apabila diperlukan oleh pihak pengurusan.
 • Memastikan kos bahan mentah untuk produk baru atau sedia ada pada kadar paling murah / rendah.
 • Bertanggungjawab terhadap semua dokumentasi adalah selamat dan tidak bocor ke pihak ke - 3 atau pihak luar.
 • Memastikan sistem ISO 9001 : 2015 dijalankan di Jabatan R&D.
 • Mana-mana dan fungsi lain sebagaimana dan apabila dikehendaki oleh pihak pengurusan.

Job Details

Employment Types:

Industry:

Function:

Similar Jobs

People Also Considered

Career Advice to Find Better

Simple body text this will replace with orginal content