Modify Search

Guards Security Services Jobs in Kelantan

Filter
2 Jobs

Rentokil Initial adalah sebuah syarikat perkhidmatan perniagaan antarabangsa yang mempunyai lebih dari 65,000 rakan sekerja di 70 buah negara. Kami berusaha untuk melindungi orang ramai dan meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik, contohnya deng

Rentokil Initial adalah sebuah syarikat perkhidmatan perniagaan antarabangsa yang mempunyai lebih dari 65,000 rakan sekerja di 70 buah negara. Kami berusaha untuk melindungi orang ramai dan meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik, contohnya deng

Know more banner-img