Modify Search

Health Care Jobs in Kulai

Filter
1 Jobs

Kelayakan


* Bahasa yang diperlukan: Bahasa Melayu, English

* Boleh bekerja syif, hujung minggu dan cuti umum

* Graduan baru / Lepasan SPM digalakkan untuk memohon

* Jawatan penuh masa
Tanggungjawab


* Mengekalkan perkhidmatan pela

Skills :

Know more banner-img