Modify Search

Sales Business Development Jobs in Kulai

Filter
2 Jobs

Kelayakan


* Bahasa yang diperlukan: Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris.

* Mampu bekerja jam runcit (termasuk hujung minggu dan hari cuti umum).

* Pengalaman dalam runcit atau F&B akan ditambah kelebihan.

* Warganegara Malaysia sahaja.
Skills :

Kelayakan * Sihat dan kuat untuk membuat kerja-kerja fizikal * Sanggup bekerja syif giliran Bersifat jujur dan rajin * Permohonan daripada golongan OKU dan pesara juga dialu-alukan * Boleh bekerja dengan kadar segera Tanggungjawab

Know more banner-img